.

Πρότυπα

Τα πρότυπα είναι αναγνωρισμένοι κανόνες μηχανικής που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών. DIN ΕΝ 131 – Το πρότυπο  περιλαμβάνει έξι διαφορετικά μέρη και ασχολείται με όρους, τύπους, λειτουργικά μεγέθη. απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση· πληροφορίες ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, αρθρωτές και κινητές σκάλες πλατφόρμας. DIN EN 131-1: Όροι, τύποι, λειτουργικά μεγέθη DIN EN 131-2: […]