.

Τα πρότυπα είναι αναγνωρισμένοι κανόνες μηχανικής που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

DIN ΕΝ 131 – Το πρότυπο  περιλαμβάνει έξι διαφορετικά μέρη και ασχολείται με όρους, τύπους, λειτουργικά μεγέθη. απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση· πληροφορίες ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, αρθρωτές και κινητές σκάλες πλατφόρμας.

Αφήστε μια απάντηση